Alla som tävlar måste ha Grönt kort nu erbjuder vi en kurs i december med provskrivning i januari vilket gör att de som är födda 2011 även kan delta i denna kurs.https://ridsport.se/utbildning/for-ryttare/gront-kort


- Från och med det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.


-  Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan man själv gå grönt kort kursen


- För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person har Grönt kort


Grönt kort-kursen består både av fysiska träffar med kursledare och en webbaserad del


https://www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort


Datum för fysiska träffar 

Torsdag 28/12 kl: 16:00

Fredag 29/12 kl 16:00

Onsdag 3/1 kl: 16:00


Kostnad: 550 kr för Ringsjöortens medlemmar och 700 kr för icke medlemmar, (+175kr för den digitala delen)


Anmälan ridskolan@ringsjoorten.com