Rödadagar under vårterminen 2024

Dessa faktureras ej i din ridskoleavgift


Fredag 29/3 Ingen ridning.

Måndag 1/4 Ingen ridning.

Onsdag 1/5 Ingen ridning.

Torsdag 9/5 Ingen ridning.

Torsdag 6/6 Ingen ridning.